Toekomstbestendige ontwikkeling van een stad

Samenwerking met Friso Booij - Musarium

Gemeente Utrecht werkt samen met de provincie Utrecht, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in
het Living Lab om van Utrecht een ‘Slimme en Gezonde Stad’ te maken. Het Living Lab zette hiervoor 3 jaar lang in op kennisontwikkeling en innovatief ontwerpend onderzoek op het gebied van een gezonde stedelijke leefomgeving. Via vier werklijnen is hieraan invulling gegeven: Circulaire economie, Duurzame en schone mobiliteit, Klimaatneutrale en klimaatrobuuste stad en Ontwerp en inrichting (gedrag).

 

Voor de afsluiting van dit evenement heb ik in samenwerking met game artist Floris Roding en interactive designer Friso Booij (Musarium) een methode ontwikkeld om dit onderzoek samen te vatten. Met een interactieve presentatie hebben wij 8 van de onderzoeken vertaald naar 2D/3D animaties, doelgroep interviews en een multifunctionele maquette. Door de gekleurde gebouwen in de maquette te zetten spelen de verschillende animaties vanzelf af. Hierdoor wordt het onderzoek begrijpelijk gemaakt voor iedereen, en geeft deze installatie een manier om in gesprek te gaan met betrokken partijen of de doelgroep van een grootschalig project.


Living Lab Utrecht | https://www.slimmeengezondestad.nl/Pilotsteden/Utrecht/default.aspx