Onderzoek en innovatie

Home » Onderzoek

Onderzoekend ontwerpen als interieurarchitect

Interieur op basis van user centered design

Gebruikersonderzoek en het ontwerpen voor een specifieke doelgroep: vorm volgt gebruiker

Vorm volgt gebruiker betekent dat een gebouw niet alleen moet passen bij de functies die de gebruiker nodig heeft - het programma van eisen - maar dat er ook gekeken wordt naar de eigenschappen die specifiek bij de doelgroep horen. Wij noemen dit het programma van behoeften. Het programma van behoeften vormt de basis voor de ontwerpuitgangspunten en ruimtelijke voorwaarden. Het programma van behoeften is ontstaan als tegenhanger van het programma van eisen. Veel opdrachten worden uitgeschreven op basis van functionele eisen en praktische informatie. De praktische invulling is belangrijk om de ruimte en het programma goed te laten functioneren, maar dit is uiteindelijk ondergeschikt aan de ervaring en behoefte van de gebruiker. De ruimte kan nog zo functioneel zijn, maar als de gebruiker zich niet op z’n plek voelt schiet een ontwerp zijn doel voorbij. 

Voor een compleet programma van behoefte moet de opgave vanuit het perspectief van de verschillende betrokken partijen worden onderzocht. Niet alleen vanuit de visie van de opdrachtgever, maar ook die van personeel, bewoners, doelgroep, bezoekers en omwonenden worden hierbij in beeld gebracht. Naast de gebruikelijke ontwerpmethodes is het belangrijk om jezelf te verplaatsen in de beleving van de gebruiker.

 

Belangrijke onderzoeksmethodes hierbij zijn:
- Locatiebezoek en observatie
- Interview en enquête
- Workshop en co-creatie
- Gebruikersonderzoek en user testing
- Doelgroep- en buurtanalyse

- Literatuuronderzoek