Ruïne van Schaesberg

Home » Ruine van Schaesberg

Ruïne van Schaesberg

Denktank in een ruïne

Voor mijn bachelorexamen heb ik onderzoek gedaan naar leegstand door bevolkingskrimp en verschillende oplossingen voor langdurige leegstand. Naast sloop, herbestemming en tijdelijk gebruik, heb ik gekeken naar het toestaan van verval en het toevoegen van nieuwe ruïnes aan het Nederlands landschap.

De ruïne van Schaesberg is het uiteindelijke resultaat van ernstig verval na langdurige leegstand. Het toestaan van verval is gebruikt als inspiratie voor het ontwerp. Het gebouw plaatst zich binnen de bestaande situatie, maar houdt deze niet in stand. De ruïne kan dus verder vervallen tot uiteindelijk alleen het nieuwe gebouw zal overblijven. Door een nieuwe functie toe te voegen welke los kan functioneren van haar omgeving, kan deze overleven binnen een krimpregio. Het wordt een plek waar mensen met verschillende achtergronden een aantal dagen kan verblijven om nieuwe ideeën te ontwikkelen. Een denktank, waar tijdelijk samen gewoond en gewerkt wordt. Hier komen drie begrippen samen: denken, doen en afzonderen. Deze thema’s komen terug binnen de verschillende lagen van het gebouw. Gecombineerd vormen ze een klimaat die de nieuwe manier van werken ondersteunt.


Afstudeeronderzoek | Bachelor Spatial Design