Prinses Máxima Centrum

Home » Ontwerp » Prinses Maxima Centrum

Prinses Máxima Centrum

Mevrouw mag ik u wat vragen?

Het was de vraag van het Prinses Máxima Centrum om de zieke kinderen er toe te bewegen hun kamers te verlaten en het ziekenhuis te gaan ontdekken.

Op de Uithof in Utrecht komt een specialistisch ziekenhuis voor kinderoncologie. Bij het Prinses Máxima Centrum lag een ontwerpvraag voor het ganggebied van de afdeling waar de kinderen hun kamers hebben en langere tijd met hun ouders verblijven. Als de kinderen in beweging komen genezen ze sneller. Daarom moet het ontwerp bijdragen aan de activering van de patiënten. Hiervoor moeten de kinderen zelfstandig op ontdekking uit kunnen gaan, zonder dat de ouders constant hoeven op te letten. Dit draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de patiënten en zorgt er voor dat zij tijdens hun verblijf in het ziekenhuis geen achterstand oplopen. Het ontwerp is er op gericht de afstand tussen ouder en kind te kunnen variëren en op speelse wijze het ganggebied te ontdekken. In de kamers en op het ganggebied zijn verschillende plekken waar ouders en kinderen zich kunnen terugtrekken. Dichter bij de speelgebieden wordt het ontwerp steeds speelser en daagt de kinderen uit om in beweging te komen. Zo is de ruimte afgestemd op verschillende ziekteverlopen en behoeftes van bezoekers en de patiënten.


Ontwerpopgave | Master Interior Architecture